top of page

Käyttöehdot

Näiden sivujen visuaalinen ilme ja niillä julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot ja äänet ovat VTT:n, TTY:n tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaa aineistoon.

Sivuillamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin Internet-sivuihin. Lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.

VTT:llä ja TTY:llä on oikeus päivittää näitä ehtoja sekä  toimintatapoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Henkilötietojen käsittelyssä menetellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Yhteystietoja ei käytetä tai luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman erillistä lupaa.

bottom of page