top of page

Mikä SMACC on?

Opi tuntemaan meidät
Smart Machines and Manufacturing
Competence Centre

 

SMACC on osaamiskeskittymä, joka on keskittynyt älykkäiden koneiden ja valmistuksen tutkimukseen ja palveluihin yrityksille. SMACCin muodostavat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Tampereen korkeakouluyhteisö. Toimintaa koordinoi Tamlink Oy.

SMACCin toimintaa ohjaavat ajankohtaisten tarpeiden pohjalta kokonaisuuksiksi muodostuvat kehittämisteemat. SMACCin teemat ovat syntyneet yritysten sekä tutkimusmaailman ajankohtaisista tarpeista, muodostaen seuraavanlaisen kokonaisuuden:

TEEMAT
Engineering material icon.png

EDISTYKSELLISET TEKNOLOGIAT

AUTOMAATIO & ROBOTIIKKA

AUTONOMISET

KONEET

MATERIAALI-

TEKNIIKKA

EDISTYKSELLINEN VALMISTUS

PÄÄSTÖT &

YMPÄRISTÖ-VAIKUTUKSET

Tietopohjainen palveluinnovaatio.png

TIETOPOHJAISET INNOVAATIOT

YHTEYDET &  DIGITAALINEN LUOTTAMUS

TEKOÄLY & DATA

ASSETTIEN

HALLINTA

LIIKETOIMINTAMALLIT

Digitaalinen elinkaarenhallinta.png

DIGITAALINEN ELINKAAREN HALLINTA

TEKNINEN

SUUNNITTELU

DIGITAALINEN KAKSONEN

JÄRJESTELMÄ-

SUUNNITTELU

TEOLLISUUS X.0

Human-Technology collaboration.png

VUOROVAIKUTTEISET KÄYTTÖLIITTYMÄT & PALVELUT

ÄLYKÄS SENSOROINTI

& OHJAUS

KUVANTAMINEN

KESTÄVÄT TYÖJÄRJESTELMÄT

IHMISEN & TEKNOLOGIAN VUOROVAIKUTUS

SMACC

MITÄ?

SMACC on tukemassa suomalaisen valmistavan teollisuuden uudistumista ja merkittävien uusien vientituotteiden syntymistä kasvattamalla yritysten tuottavuutta sekä uudistamalla liiketoimintamalleja digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen. SMACC ratkoo yhdessä yritysten kanssa kasvun sekä alan uudistumisen mukanaan tuomia haasteita ja yhdistää toimijoita sekä parantaa edellytyksiä toiminnan kasvattamiseksi Suomessa.

MITEN?

SMACC tarjoaa aktiivisille yrityksille väylän verkostoitua, kehittää ja luoda uusia, kestäviä innovaatioita ja etsiä tarvittaessa rahoitusta niin Suomessa kuin Euroopassakin – kasvaa ja kansainvälistyä yksin ja yhdessä. SMACCilta löytyvä asiantuntijuus, TKI-ympäristöt ja verkostot ovat yrityksien tukena uusien markkinoiden sekä yhteistyömahdollisuuksien kartoittamisessa ja hyödyntämisessä. SMACC toimii myös kanavana ulkomaisille yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita Suomen liiketoimintamahdollisuuksista. 
Neuvonantajaryhmät

SMACCin keskeisenä tavoitteena on toimia linkkinä teollisuuden ja tutkimuksen välillä. Teollisuuden näkökulman ja kontaktit verkostoon välittää yritysten ja elinkeinoelämän edustajista koostuva teollisuuden neuvonantajaryhmä. Vastaavasti tieteellisesti toiminnasta ja yhteistyöstä vastaa tutkimusosapuolten edustajista koostuva tieteellinen neuvonantajaryhmä.

TEOLLISUUDEN NEUVONANTAJARYHMÄ
Pj. Mikko Uuskoski
Beckhoff Oy
Jani Vilenius
Sandvik Oy
Jorma Tirkkonen
Quva Oy
Jukka Nieminen
Teknologiateollisuus ry
Matti Seppälä
HT Laser Oy
Matti Sippola
Koja Oy
Pasi Tuominen
Wapice Oy
Päivi Myllykangas
Pirkanmaanliitto
Timo Antikainen
Tampereen kaupunki
Tommi Pettersson
Kalmar
Tomi Parmasuo 
Meconet Oy
TIETEELLINEN NEUVONANTAJARYHMÄ
Prof. Dr. Ludger Frerichs,
Institute of Mobile Machines and Commercial Vehicles,
Technische Universität Braunschweig
Prof. Svetan Ratchev,
Faculty of Engineering,
University of Nottingham
Prof. Rossi Setchi,
School of Engineering,
Cardiff University, UK
NEUVONANTAJARYHMÄT
bottom of page