top of page

Mitä SMACC tekee?

Tutustu mitä teemme ja miten
SMACC
Smart Machines and Manufacturing
Competence Centre

 

SMACC palvelee niin yrityksiä kuin tutkimusmaailmaakin laajalla asiantuntijuudella, palveluratkaisuilla, infralla, tieteellisellä tutkimuksella ja koulutusyhteistyöllä. 

PROJEKTIT

Projektit ovat luonteva tapa yritysten ja tutkimustoijoiden yhteistyölle. SMACC tarjoaa yhteisen foorumin ja apua projektien valmistelun, toteutuksen ja raportoinnin tueksi kokoamalla ja koordinoimalla yhteistyötä ja projektien toimijoiden ja rahoittajien välisiä keskusteluja. SMACCilla on myös hyvät työkalut ja yhteydet projektien sisäisen ja ulkoisen viestinnän tukemiseksi.

PROJEKTIT
RATKAISUT YRITYKSILLE 

​SMACC palvelee yrityksiä erilaisissa haasteissa aina tuotannon läpimenoajan nopeuttamisesta, kustannustehokkuuden parantamisen kautta uuden materiaalin kehitykseen. SMACC:in tehtävänä on tukea suomalaisen teknologiateollisuuden uudistumista. Yrityksille suunnatuissa palveluissa hyödynnetään SMACC teemoihin perustuvaa korkeatasoista osaamista yritysten liiketoiminnan kehittämiseen

Yritysten moninaisiin haasteisiin SMACC vastaa muunmuassa SMACC Palvelutuotteilla, Tutkimushankkeilla, SMACC-Labs palveluilla ja räätälöidyillä palvelukokonaisuuksilla.

YRITYKSILLE
TIETEELLINEN TUTKIMUS

SMACC tarjoaa Suomen korkeatasoisinta älykkäiden koneiden ja valmistuksen tutkimusosaamista. Ekosysteemin keskeisinä tutkimustoimijoina ovat Tampereen yliopisto ja VTT.  

"Luodaan seuraavan sukupolven digitaalisien prosessien sekä ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen menetelmiä ja malleja"

TUTKIMUS
KOULUTUSYHTEISTYÖ
KOULUTUSYHTEISTYÖ

SMACCin ja yritysten yhteistyömuotoja koulutuksessa ovat työelämälähtöiset opintojaksot, opiskelijoiden yrityksille suorittamat kandidaatin- ja diplomityöt, väitöskirjatutkimukset sekä yrityksille räätälöidyt täydennyskoulutukset.

SMACC ja SMACCin kanssa yhteistyössä toimivat koulutusorganisaatiot auttavat tunnistamaan yksilöiden ja koko organisaation kehitystarpeet ja suunnittelevat koulutusohjelmia, jotka tuottavat osallistujille kestävää osaamista ja konkreettisia oppeja. SMACC tarjoaa apua digitaalisen liiketoimintaosaamisen kehittämiseen, asiantuntijuuden syventämiseen ja uusien teknologioiden hyödyntämiseen.

GROWTH-PALVELUMALLI

Growth-palvelumallissa tutkimusympäristöt, teknologiat ja osaaminen on paketoitu helposti asiakkaan käyttöön.   Alkuun pääsee esimerkiksi strategiatyötä tukevalla Teknologiatyöpajalla, jossa tunnistetaan yrityksen liiketoiminnan kannalta oleellisia liiketoimintamahdollisuuksia ja teknologioita. Nimetty asiakastiimi vastaa säännöllisten työpajojen ja tapaamisten valmistelusta yhdessä asiakkaan nimettyjen avainhenkilöiden kanssa. Asiakkaan keskeisimmät kehityshaasteet tunnistetaan ja kehitystoimenpiteissä keskitytään yrityksen kilpailukyvyn kannalta oleellisten haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisuihin. SMACC tarjoaa Growth Partnereilleen helpon tavan varmistaa kansainvälisen tason kehitysosaaminen.

bottom of page