top of page

Harri Nieminen mukaan uudistamaan Suomen valmistavaa teollisuutta


VTT ja Tampereen yliopisto ovat nimittäneet MSc. Harri Niemisen mukaan edistämään Suomen valmistavan teollisuuden uudistamista ekosysteemeissä. Nieminen aloittaa tehtävässään 1.6.2020.


Globaalin toimintaympäristön muutokset, kuluttajien kasvavat odotukset, lisääntyvä ympäristötietoisuus sekä nopeasti kehittyvät teknologiat heijastuvat valmistavaan teollisuuteen. Olosuhteet monimutkaistuvat jatkuvasti, mikä edellyttää alan toimijoilta merkittävästi entistä ketterämpien ja älykkäämpien tuotannon ratkaisujen käyttöönottoa ja tehokasta hyödyntämistä.


Teollisuuden on kyettävä vastaamaan näihin vaatimuksiin ja uudistuttava rinta rinnan tutkimuksen kanssa. Tähän Nieminen tähtää uudessa tehtävässään.


– Isossa kuvassa tarvitsemme Suomeen yhteisen vision ja agendan valmistavan teollisuuden tulevaisuudesta. Tarvitsemme myös uusia yhteistyömalleja relevantin infrastruktuurin kehittämiseen sekä keinoja tutkimuslaitosten kautta kanavoituvien EU:n tutkimus- ja kehitysmahdollisuuksien vahvempaan hyödyntämiseen kotimaisen teollisuuden hyväksi, Nieminen sanoo.


– Työtä on tehtävä maajoukkuepaita päällä, systemaattisesti ja avoimessa vuorovaikutuksessa kentän eri toimijoiden kanssa. Näin voimme saada aikaan jotakin suurta kansainvälisesti kiinnostavaa ja Suomen teollisuuden kilpailukykyä vahvistavaa.


Lähtökohtana teollisuuden tarpeet


Nieminen siirtyy uuteen tehtäväänsä Fastems Oy Ab:ltä, missä hän on ollut mukana valmistavan teollisuuden kehitysmatkassa yli 20 vuoden ajan.


– Teollisuuden tarpeiden ymmärtäminen ja kääntäminen riittävän haastaviksi tutkimuskysymyksiksi ja -valmiuksiksi on meille tutkimustoimijoille toimintamme perusta. Lisäksi varsinkin nyt käynnissä olevassa globaalissa teollisuuden arvoverkkojen murroksessa on tärkeää tuoda tutkimuksen osaaminen nopeasti suomalaisyritysten käyttöön innovaatioekosysteemien ja alueellisten kärkihankkeiden kautta. Harri tulee omalla pitkällä teollisuuden kokemuksellaan olemaan oivallinen vuorovaikutuksen kiihdyttäjä teollisuuden ja tutkimuksen rajapintaan, sanoo VTT:n Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät -liiketoiminta-alueen johtaja Erja Turunen.


Uudessa työssä painottuu varsinkin alkuvaiheessa juuri teollisuuden tarpeiden kartoittaminen.


– Teollisuuden ääni on saatava kuuluviin, sillä se ohjaa tärkeältä osaltaan tutkimustoiminnan sekä teollisuuden tarvitseman osaamisen kehittämistä. Vastaavasti vuoropuhelu tuo uusia innovaatiosyötteitä teollisuuden hyödynnettäväksi. Tässä tulee kyetä hyödyntämään tehokkaasti sekä suomalaisilta toimijoita, että heidän kansainvälisiä verkostojaan, Nieminen sanoo.


– Osaaminen ja koulutustaso ovat oleellisia tekijöitä suomalaisten yritysten TKI-toiminnan kasvattamisessa. Relevantin osaamisen määrittelyssä yhteistyö yritysten ja korkeakouluyhteisön välillä on avainasemassa. Uusien työntekijöiden oikean osaamisen lisäksi yritykset tarvitsevat henkilöstön osaamisen päivitystä, ja teknologian kehityksen nopeutuvat syklit korostavat tätä tarvetta. Harri voi kokemuksensa ja taustansa kautta auttaa meitä sekä kehittämään koulutusta että parantamaan alan koulutustarjonnan houkuttelevuutta, toteaa Tampereen yliopiston provosti Jarmo Takala.


Nopeilla lähdöillä kohti vaikuttavuutta


Samalla kun yhteistä visiota rakennetaan, tarvitaan nopeita tekoja. On tunnistettava nykyiset vahvuudet ja rakennettava niiden ympärille ensimmäisiä konkreettisia lähtöjä tarvepohjaisesti.


– Uudistuminen isossa kuvassa ottaa aikansa ja kyseessä on yhteinen matka. Nopeat lähdöt ovat silti keskeisen tärkeitä: on hyvä muistaa, että pienikin askel voi käynnistää jotakin suurta, Nieminen kiteyttää.


Lisätietoja:

Harri Nieminen, puh. 050 568 5081

Comments


bottom of page