top of page

SIX Manufacturing EDIH vauhdittamaan Suomen pk-yritysten kilpailukykyä

EU:n jäsenmaihin perustettavien eurooppalaisten innovaatiohubien (EDIH) haku on parhaillaan käynnissä. Eri aihepiirien ympärille muodostuvat EDIHit toimivat palvelupisteinä, jotka edistävät digitalisaatiota tarjoamalla osaamisensa, tutkimusympäristönsä ja verkostonsa yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden käyttöön. SMACC osallistuu EDIH-hakuun osana valmistavan teollisuuden SIX Manufacturing EDIH –konsortiota.


Käynnistyessään SIX Manufacturing EDIH tarjoaa valmistavan teollisuuden pk-yrityksille laajan valikoiman digitalisoitumispalveluita, edistyneitä teknologioita sekä Euroopan laajuisen EDIH-verkoston palveluineen. Matalan kynnyksen palveluita pystytään EDIHin tukemana tarjoamaan pk-yritykselle jopa maksutta.


Valmistavan teollisuuden SIX Manufacturing EDIH -konsortioon kuuluu Tampereen yliopisto, VTT, Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK), Business Tampere, Into Seinäjoki, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja DIMECC. EDIH-konsortion koordinaattorina toimii Tamlink. Mukana olevien organisaatioiden lisäksi mahdollista EDIH-konsortiota täydennetään muilla toimijoilla parhaan mahdollisen palvelutarjoaman luomiseksi niin Suomen kuin Euroopankin tasolla.


Suomessa EDIH-hakua koordinoi Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), joka vastaa kansallisen haun järjestämisestä. Suomen osalta odotetaan, että eri aihepiirin EDIHejä valitaan kolmesta viiteen TEM:n ehdotuksen pohjalta. EDIHien toiminta käynnistyy vuoden 2021 alkupuolella.

bottom of page