top of page

SMACC syventää yhteistyötä Tuotekehitys Oy Tamlinkin kanssa

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Tampereen yliopiston Älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymä SMACC syventää yhteistyötään Tuotekehitys Oy Tamlinkin kanssa. Yhteistyö on jatkunut jo pitkään ja Tamlink Oy:n siirtymä toimimaan SMACCin yritysrajapintaan onkin luonnollinen jatkumo toimivalle yhteistyölle.Tuotekehitys Oy Tamlink ja SMACC syventävät yhteistyötään VTT:n ja TAU:n päätöksestä tehostaa SMACCin yritysrajapinnassa tapahtuvaa kehitystyötä. Tamlink Oy:n roolina SMACC yhteistyössä on toimia sopimuskumppanina SMACCin yritysprojekteissa. Tamlink osallistuu myös SMACCin yritysyhteistyön kehittämiseen, viestintään ja markkinointiin.


Näin SMACCin taustalla oleva huippuosaaminen ja Tamlinkin pitkäaikainen kokemus yritysten ja tutkimuslaitosten yhteisprojekteista saadaan hyödynnettyä asiakasyritystä parhaiten palvelevalla toimintamallilla.


Tamlink Oy on teknologia- ja tuotekehitysyhtiö, jonka toiminta ulottuu yli 30 vuoden päähän. Tamlink Oy tarjoaa yrityksille tehokkaita toimintamalleja teknologiansiirtoon, tukea yrityksen kehittämiseen ja kilpailukyvyn kasvattamiseen. Tutkimusmaailmalle Tamlink Oy puolestaan tarjoaa muun muassa tutkimustulosten kaupallistamisen palveluita.


Comments


bottom of page