top of page

Valmistavan teollisuuden yhteishankeaihiot

Business Finland lanseerasi maaliskuussa 2020 Sustainable Manufacturing Finland -ohjelman, joka tähtää valmistavan teollisuuden alan yritysten uudistumiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen kestävällä tavalla. Ohjelmalla tuetaan yritysten liiketoiminnan kehitystä ja viennin kasvua. 


SMACC on käynnistämässä valmistavan teollisuuden yrityksille suunnattuja laajoja tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteishankkeita, joilla luodaan edellytyksiä yritysten kilpailukyvyn vahvistumiselle ja merkittävälle uudelle kansainväliselle liiketoiminnalle. Hankkeissa tavoitellaan yritysten tuotannollisen kilpailukyvyn parantamista kehittämällä liiketoiminnan arvoketjuja ja valmistusprosesseja hyödyntäen mm. digitalisaatiota ja uusia liiketoimintamalleja. Haluamme mukaan erityisesti valmistavan teollisuuden PK-yrityksiä. Haemme nyt yrityksiä erityisesti seuraaviin hankekokonaisuuksiin:


  • Tehokas digitaalinen toimitusverkosto

  • Joustava tuotanto & robotiikka

  • Keraamien 3D-tulostus

  • Suurten muovi- ja biokomposiittituotteiden 3D-tulostus


SMACC:n asiantuntijat avustavat yrityksiä kehitystarpeiden tunnistamisessa ja priorisoinnissa, hakemuksissa tarvittavien kehityssuunnitelmien laatimisessa ja kehityssuunnitelmien toteuttamisessa sekä tarvittaessa rahoitushakemuksen laatimisessa.


Aihioista kiinnostuneita yrityksiä pyydetään olemaan yhteydessä suoraan aihealueen yhteyshenkilöön. 

 

Tehokas digitaalinen toimitusverkosto

Tehokkaan digitaalisen toimitusverkoston yhteishankkeessa kehitetään uuden sukupolven toimitusverkostoja ja joustavien toimitusverkostojen toimintamalleja sekä toimittajaverkostojen digiratkaisuja ja reaaliaikaista tilannetietoisuutta.


Voisiko yrityksenne hyötyä uuden sukupolven toimitusverkostojen hyödyntämisestä? Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan lisää:


Jyrki Poikkimäki

jyrki.poikkimaki@vtt.fi

+358 40 5660 292


Jari Erkkilä, koordinaattori

jari.erkkila@tamlink.fi

+358 40 513 6917

 

Joustava tuotanto & robotiikka

Joustavan tuotannon ja robotiikan hankevalmistelussa keskitytään joustavan piensarjatuotannon & robotisaation vaatimien teknologioiden kehittämiseen ja soveltamiseen case-yrityksen tarpeisiin soveltuvalla tavalla.


Ota yhteyttä, ja mietitään yhdessä, miten yrityksenne voi hyödyntää joustavan tuotannon ja robotiikan tarjoamia mahdollisuuksia!


Jyrki Poikkimäki

jyrki.poikkimaki@vtt.fi

+358 40 5660 292


Jari Erkkilä, koordinaattori

jari.erkkila@tamlink.fi

+358 40 513 6917

 

Keraamien 3D-tulostus

Mitä jos keraamien materiaaliominaisuudet voitaisiin saada käyttöön sellaisissa sovelluskohteissa, joissa se ei nyt ole mahdollista? 


Keraamimateriaalien ominaisuudet ovat optimaalisia moniin käyttötilanteisiin ja -kohteisiin. Nykyiset muodonantomenetelmät ovat rajoittaneet keraamimateriaalien sovelluskohteita ja ne on pitänyt korvata jollain muilla materiaalilla, joiden ominaisuudet ovat heikommat mitä keraameilla olisi mahdollista saavuttaa. Tampereen Yliopiston osaamisen pohjalta on syntynyt konsepti, jolla keraamien 3D-tulostamalla onnistuu kustannustehokkaasti, mahdollistaen myös yksittäiskappaleista piensarjatuotantoon.


Tampereen Yliopiston Materiaali- ja Konetekniikan tutkimusryhmissä valmistellaan Business Finlandin Co-Innovation hanketta keraamimateriaalin uuden valmistusmenetelmän eli keraamien 3D-tulostamisen hyötykäyttöön saattamisesta.


Valmisteluvaiheessa kartoitamme yritysten tahtotilaa ja fokusalueita liittyen keraamien hyödyntämiseen omassa liiketoiminnassaan. Kiinnostuitko? Lisätietoja Keraamien 3D-tulostuksen hankevalmistelusta: 


Teemu Vastamäki teemu.vastamaki@tuni.fi +358 40 844 8860 Jari Erkkilä, koordinaattori jari.erkkila@tamlink.fi +358 40 513 6917

 

Suurten muovi- ja biokomposiittituotteiden 3D-tulostus

Olisiko teollisuusrobotilla 3D-tuostaminen muovi- tai biokomposiittimateriaalista kustannustehokas ratkaisu teidän tuotteille?

Toimiiko granulaattipohjainen 3D-tulostusjärjestelmä parhaalla mahdollisella tavalla tarkkuutta vaativassa suuren kokoluokan tuotannossa?


Valmistellaan TAMKin vetämänä Business Finlandille Co-Innovation ekosysteemihanketta, jossa tutkitaan ja edistetään valmistavan teollisuuden suurten (max. 5x2x2m) ja monimutkaisten komponenttien 3D-tulostamista teollisuusrobotilla muovi- ja biokomposiittimateriaaleista.

Suuren kokoluokan 3D-suutintulostus suoraan materiaalirakeista avaa täysin uusia mahdollisuuksia suunnittelijoille ja valmistajille, kun robotiikka tekee tulostuksesta aiempaa nopeampaa ja kustannustehokkaampaa. Teknologian keskeisiä tutkittavia osa-alueita ovat mm. 3D-robottitulostuksen laitteistot ja ohjelmistot, granulaattipohjaiset tulostusmateriaalit sekä valittujen tulostusparametrien vaikutus tulostusnopeuteen ja tulostustarkkuuteen. Osana kokonaisuutta tutkimushankkeessa demonstroidaan suurten 3D- tulosteiden teollista tuotantoa teollisuusrobottilaitteistolla (robotti ABB IRB 4600 ja servorata ABB IRTB 2500) sekä menetelmän kustannustehokkuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia. Mahdollisia uusia liiketoiminta-alueita ovat muun muassa muotinvalmistus ja räätälöidyt piensarjat prosessiteollisuudessa, huonekaluteollisuudessa sekä laite- ja veneteollisuudessa.


Keskustelemme mielellämme suurten muovi- ja biokomposiittituotteiden 3D-tulostusmahdollisuuksista kiinnostuneiden yritysten kanssa tarkemmin lisää. Yhteydenotot ja lisätiedot:

Yliopettaja Mika Ijas mika.ijas@tuni.fi +358 50 447 1189  Jari Erkkilä, koordinaattori jari.erkkila@tamlink.fi +358 40 513 6917

 

Comentarios


bottom of page