top of page

Valmistavan teollisuuden yhteishankeaihiot

Ennen kesää käynnistyneet SMACCin yhteishankevalmistelut (Co-Innovation) ovat jatkuneet vauhdikkaasti. Valmistavan teollisuuden yrityksille suunnattuja laajoja yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteishankkeita rakennetaan parhaillaan muutaman aihepiirin ympärille: Joustava tuotanto & teollisuusrobotiikka Joustava tuotanto & teollisuusrobotiikka -hankevalmistelu on edennyt jo hakemuksen tekovaiheeseen yhdessä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Niin tutkimus- kuin yrityshankkeetkin rakentuvat yhdessä määriteltyjen työpakettien ympärille: Työpaketti 1: Joustava automaatio HMLV (high mix low volume) tuotannossa Työpaketti 2: Joustavan automaation mahdollistavat tekijät Työpaketti 3: Ihminen osana automaatiojärjestelmää Työpaketti 4: Tuotantotiedon kerääminen ja hyödyntäminen Työpaketti 5: Kansainvälinen yhteistyö Työpaketti 6: Projektin hallinnointi ja yritysyhteistyön koordinointi Hankkeen tutkimusorganisaatioihin kuuluu Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK, VTT ja Oulun ammattikorkeakoulu OAMK. Valmisteluvaiheessa on mukana yhteensä 13 valmistavan teollisuuden yritystä. Suurten tuotteiden 3D-tulostus

Suurten tuotteiden 3D-tulostus -hankevalmistelu keskittyy suurten muovi- ja biokomposiittituotteiden 3D-tulostamiseen roboteilla mahdollistaen jopa 5m x 2m x 2m tuotteiden tulostamisen. Tekniikka soveltuu etenkin räätälöitävien monimutkaisten yksittäistuotteiden tulostamiseen. Hankkeen tarkoituksena on tutkia suurten tuotteiden 3D-tulostamisen liiketoimintapotentiaalia ja hyödyntämistä yrityksissä. Keraamien 3D-tulostus Käynnissä olevan Keraamien 3D-tulostus -Co-Creation hankkeen aikana valmistellaan yritykset ja tutkimuslaitokset yhteen kokoavaa Co-Innovation hanketta. Co-Innovation hankkeen on tarkoitus käynnistyä alkuvuonna 2021. Hanketta valmistellaan kolmen työpaketin pohjalta: Työpaketti 1: Uudet materiaalit ja metodit Työpaketti 2: Taloudellinen analyysi Työpaketti 3: 3D-suunnittelu & testaus

Haemme edelleen mukaan hankevalmisteluihin erityisesti valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä. Myös joustavan tuotannon & teollisuusrobotiikan yhteishankkeeseen mahtuu vielä mukaan – toimi nopeasti! Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä hankkeiden koordinaattoriin, ja mietitään yhdessä, miten yrityksenne voi hyötyä käynnistyvistä yhteishankkeista! Jari Erkkilä, koordinaattori jari.erkkila@tamlink.fi +358 40 513 6917

Comments


bottom of page