top of page

Ratkaisut yrityksille

Miten voimme olla avuksi?
SMACC auttaa yritystäsi menestymään

 

SMACC voi olla avuksi yrityksellesi useassa eri tilanteessa. Autamme yrityksiä SMACC-teemojen ympärille nivoutuvan asiantuntijuutemme, tutkimuksen ja infran avulla muun muassa seuaavien asioiden saavuttamisessa:

MITÄ?
Aluminum Factory

Tuotannon läpimenoajan nopeuttaminen

Machine Sketch

Laadun parantaminen

Cargo Container

Toimitusvarmuuden parantaminen

Startup Development Team

Tuotekehitysprosessin parantaminen

Computer with Graph

Kustannustehokkuuden parantaminen

Convention

Uudet kumppanit ja verkostot

MITEN?
SMACC-palvelutuotteet
Yritysten moninaisiin haasteisiin SMACC vastaa muunmuassa SMACC-Tutkimusympäristöillä, tutkimushankkeilla, räätälöidyillä palveluilla, koulutuspalveluilla ja diplomitöillä. Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä parhaat keinot haasteidesi ratkomiseksi! 
MITEN?
Tutkimushankkeet

 

SMACC vahvistaa valmistavan teollisuuden ekosysteemin kehittymistä ja toteuttaa joustavasti tutkimukseen pohjautuvia kehityshankkeita yhden luukun periaatteella. Yritysten tarpeista nostetaan toimialan yhteisiä kehityskohteita, jotka liittyvät SMACCin laajempiin teemoihin.

TUTKIMUSHANKKEET
Diplomityöt

 

SMACCin kautta tavoitat myös Tampereen yliopiston opiskelijat, jotka ovat jo nyt linkki alan viimeisimpään tietoon. Opiskelijoiden tekemät erilaiset opinnäytetyöt ja DI-työt ovat myös luonteva tapa  hyödyntää ja rekrytoida ennakkoluulotonta ja idearikasta tulevaisuuden osaamista yritykseesi.

Toimeksiannot ja räätälöidyt palvelukokonaisuudet

 

SMACC tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä, asiakkaan tarpeesta lähteviä, teknologian ja liiketoiminnan kehityspalveluita, jotka perustuvat viimeisimpään tutkimustietoon ja systemaattisiin analyyseihin. SMACC haastaa asiakasyritykset kasvamaan ja kansainvälistymään uutta tutkimustietoa systemaattisesti hyödyntäen. Liikkeelle voidaan lähteä esimerkiksi Tuumauspäivällä, jossa asiantuntijatiimi perehtyy asiakkaan liiketoimintaan, teknologiaan ja toimintatapoihin sekä tunnistaa yrityksen menestystekijät ja kehittämishaasteet.

 

Growth-palvelumallissa tutkimusympäristöt, teknologiat ja osaaminen on paketoitu helposti asiakkaan käyttöön.   Alkuun pääsee esimerkiksi strategiatyötä tukevilla Teknologiatyöpajalla, jossa tunnistetaan yrityksen liiketoiminnan kannalta oleellisia liiketoimintamahdollisuuksia ja teknologioita. Nimetty asiakastiimi vastaa säännöllisten työpajojen ja tapaamisten valmistelusta yhdessä asiakkaan nimettyjen avainhenkilöiden kanssa. Asiakkaan keskeisimmät kehityshaasteet tunnistetaan ja kehitystoimenpiteissä keskitytään yrityksen kilpailukyvyn kannalta oleellisten haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisuihin. SMACC tarjoaa Growth Partnereilleen helpon tavan varmistaa kansainvälisen tason kehitysosaaminen.

TOIMEKSIANNOT
DIPLOMITYÖT
TUTKIMUSYMPÄRISTÖT
SMACC-Tutkimusympäristöt

 

SMACC-Tutkimusympäristöt on verkosto, joka tarjoaa valmistavan teollisuuden yritykselle helpon pääsyn huippuluokan laitteistoihin ja osaamiseen ilman suuria investointeja. SMACC-Tutkimusympäristöt koostuu yhteensä 23:sta tutkimusympäristöstä. Yritykset voivat hyödyntää SMACC-Tutkimusympäristöjen infroja ja tutkimuslaitosten osaamista omiin tutkimus- ja kehitystarpeisiinsa joustavasti. Myös SMACC-Tutkimusympäristöt nojaavat vahvasti SMACC-teemoihin

bottom of page