top of page

SMACC TKI-ympäristöt

Tutkimus- ja kehitysympäristöt
TUTKIMUSYMPÄRISTÖT

SMACC TKI-ympäristöt on verkosto, joka tarjoaa valmistavan teollisuuden yrityksille helpon pääsyn huippuluokan laitteistoihin ja osaamiseen ilman suuria investointeja.

SMACC TKI-ympäristöt tekevät teollisesta jakamistaloudesta totta!

SMACC TKI-ympäristöjen ytimen muodostavat VTT:n ja Tampereen korkeakouluyhteisön tutkimus- ja kehitysympäristöt. SMACC TKI-ympäristöt on valittu siten, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin digitalisoituvaa valmistavaa teollisuutta. Yritykset voivat hyödyntää SMACC TKI-ympäristöjen infroja ja tutkimuslaitosten osaamista omiin tutkimus- ja kehitystarpeisiinsa joustavasti.

Tulevaisuudessa SMACC TKI-ympäristöjen tavoitteena on laajentua koko maan kattavaksi tutkimus- ja kehitysympäristöjen verkostoksi, jossa mukana on paitsi tutkimus- ja oppilaitosten infrat, myös SMACC-yhteisössä mukana olevien yritysten infroja. Näin saadaan paras hyötysuhde julkisille investoinneille ja tehoa yritysten yhteiseen liiketoiminnan kehittämiseen. SMACC tarjoaa yrityksille myös eurooppalaisen dimension: SMACCilla on hyvät yhteydet muihin eurooppalaisiin infraverkostoihin.

bottom of page