top of page
Ratkaist yrityksille

Ratkaisut yrityksille

Miten voimme olla avuksi?
SMACC auttaa yritystäsi menestymään

 

SMACC voi olla avuksi yrityksellesi useassa eri tilanteessa. Autamme yrityksiä SMACC-teemojen ympärille nivoutuvan asiantuntijuutemme, tutkimuksen ja TKI-ympäristöjen avulla muun muassa seuraavien asioiden saavuttamisessa:

MITÄ?
Aluminum Factory

Tuotannon läpimenoajan nopeuttaminen

Machine Sketch

Laadun parantaminen

Cargo Container

Toimitusvarmuuden parantaminen

Startup Development Team

Tuotekehitysprosessin parantaminen

Computer with Graph

Kustannustehokkuuden parantaminen

Convention

Uudet kumppanit ja verkostot

MITEN?

MITEN? 

SMACC PALVELUT
Yritysten moninaisiin haasteisiin SMACC vastaa tarjoamalla erilaisia valmiita palveluita sekä toimeksiantoja ja räätälöityjä palvelukokonaisuuksia. SMACC tarjoaa asiakkailleen asiakkaan tarpeesta lähteviä, teknologian ja liiketoiminnan kehityspalveluita, jotka perustuvat viimeisimpään tutkimustietoon ja systemaattisiin analyyseihin.
 
SMACC haastaa asiakasyritykset kasvamaan ja kansainvälistymään uutta tutkimustietoa systemaattisesti hyödyntäen. Liikkeelle voidaan lähteä esimerkiksi tarvekartoituksella, jossa asiantuntijatiimi perehtyy asiakkaan liiketoimintaan, teknologiaan ja toimintatapoihin sekä tunnistaa yrityksen menestystekijät ja kehittämishaasteet.
TARVEKARTOITUS

 

Tarjolla sparrausapua ja osaamista yrityksenne teknologiseen kehittämiseen ja digitalisaatioon liittyvissä asioissa. Kehity yksin tai yhdessä!

 

Tarvekartoitus auttaa tunnistamaan yrityksen menestystekijöitä ja arvioimaan nykytilaa. Tarvekartoituksen pohjalta voidaan suunnitella yhdessä yrityksen kehityksen mahdollistavia jatkotoimia. Tarvekartoituksen yhteydessä voidaan myös halutessa käynnistää useamman yrityksen kanssa yhteiskehitystoimia.

TUTKIMUSHANKKEET 

 

SMACC vahvistaa älykkäiden koneiden ja valmistavan teollisuuden ekosysteemin kehittymistä ja toteuttaa joustavasti tutkimukseen pohjautuvia kehityshankkeita yhden luukun periaatteella. Yritysten tarpeista nostetaan toimialan yhteisiä kehityskohteita, jotka liittyvät SMACCin laajempiin teemoihin.

DIPLOMI- JA OPINNÄYTETYÖT

 

SMACCin kautta tavoitat myös Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijat, jotka ovat jo nyt linkki alan viimeisimpään tietoon. Opiskelijoiden tekemät erilaiset opinnäytetyöt ja DI-työt ovat myös luonteva tapa  hyödyntää ja rekrytoida ennakkoluulotonta ja idearikasta tulevaisuuden osaamista yritykseesi.

TOIMEKSIANNOT JA RÄÄTÄLÖIDYT PALVELUKOKONAISUUDET

 

SMACC toteuttaa myös toimeksiantoja ja räätälöityjä palvelukokonaisuuksia juuri yrityksen tarpeiden mukaisesti. Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä parhaat keinot haasteidesi ratkomiseksi! 

Digitilanteen kartoitustyökalut
Digitilanteen kartoitustyökalujen avulla voit selvittää organisaatiosi nykytilan ja valmiudet hyödyntää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Voit käyttää työkaluja joko itsenäisesti tai yhdessä SMACC asiantuntijan kanssa. Viimeistään kartoituksen teon jälkeen, on hyvä käydä tulokset ja esille nousseet kehitystarpeet läpi asiantuntijan kanssa kehitysaktiviteettien määrittelemiseksi. Kartoitustyökalut toimivatkin loistavana pohjana organisaation kehityskohteiden tunnistamisessa ja palvelutarpeiden määrittelyssä menestystekijöiden kehittämiseksi.
Jos tarvitset apua oikean työkalun valinnassa, ota yhteyttä! 
DIGIKARTOITUS

 

Työkaluillamme teet organisaatiosi digitilanteesta

kattavan kokonaiskartoituksen. Kartoituksen pohjalta voidaan priorisoida kehitysaktiviteetit ja lähteä viemään niiden toteutusta eteenpäin.

DIGI MATURITY

Kuinka valmis organisaatiosi on digitaaliseen muutokseen? Työkalu havainnollistaa lähtötilanteen ja digikypsyyden kuudessa eri ulottuvuudessa.

AI MATURITY

 

Kuinka valmis organisaatiosi on tekoälyn hyödyntämiseen? 
Työkalu havainnollistaa lähtötilanteen ja tekoälykypsyyden kuudessa eri ulottuvuudessa.  

OHJELMISTOROBOTIIKAN KRITEERISTÖ

 

Työkalun avulla valitset sopivat kohteet ohjelmistorobotiikan hyödyntämiseen.

MANU MATURITY

 

Kuinka valmis organisaatiosi on teolliseen muutokseen? Ketterän oppivan valmistavan teollisuuden työkalu havainnollistaa lähtötilanteen ja digikypsyyden seitsemässä eri ulottuvuudessa.

TUTKIMUSYMPÄRISTÖT
SMACC TKI-ympäristöt

 

SMACC TKI-ympäristöt on verkosto, joka tarjoaa valmistavan teollisuuden yritykselle helpon pääsyn huippuluokan laitteistoihin ja osaamiseen ilman suuria investointeja. TKI-ympäristöt koostuu yhteensä 23:sta tutkimusympäristöstä. Yritykset voivat hyödyntää TKI-ympäristöjen infroja ja tutkimuslaitosten osaamista omiin tutkimus- ja kehitystarpeisiinsa joustavasti. 

bottom of page