top of page

Neuvonantajaryhmät

Teollisuuden neuvonantajaryhmä ja tieteellinen neuvonantajaryhmä
NEUVONANTAJARYHMÄT

SMACCin keskeisenä tavoitteena on toimia linkkinä teollisuuden ja tutkimuksen välillä. Teollisuuden näkökulman ja kontaktit verkostoon välittää yritysten ja elinkeinoelämän edustajista koostuva teollisuuden neuvonantajaryhmä. Vastaavasti tieteellisesti toiminnasta ja yhteistyöstä vastaa tutkimusosapuolten edustajista koostuva tieteellinen neuvonantajaryhmä.

TEOLLISUUDEN NEUVONANTAJARYHMÄ
Pj. Mikko Uuskoski
Beckhoff Oy
Jani Vilenius
Sandvik Oy
Jorma Tirkkonen
Quva Oy
Jukka Nieminen
Teknologiateollisuus ry
Matti Seppälä
HT Laser Oy
Matti Sippola
Koja Oy
Pasi Tuominen
Wapice Oy
Päivi Myllykangas
Pirkanmaanliitto
Timo Antikainen
Tampereen kaupunki
Tommi Pettersson
Kalmar
Tomi Parmasuo 
Meconet Oy
TIETEELLINEN NEUVONANTAJARYHMÄ
Prof. Dr. Ludger Frerichs,
Institute of Mobile Machines and Commercial Vehicles,
Technische Universität Braunschweig
Prof. Svetan Ratchev,
Faculty of Engineering,
University of Nottingham
Prof. Rossi Setchi,
School of Engineering,
Cardiff University, UK
bottom of page