top of page

Tieteellinen tutkimus

Vahva tutkimus- ja kehityspanos
SMACC & Tieteellinen tutkimus

 

SMACC on uusien, ketterien toimintamallien avulla synnytetty kokonaisuus, joka pystyy yhdistämään pk-yrityksille myönteisen palvelukulttuurin ja Suomen kovimman tutkimusosaamisen. SMACC toteuttaa nopeasti tutkimukseen pohjautuvia tuloksellisia kehityshankkeita teollisuuden tarpeisiin.

 

Kansainvälinen tieteellinen neuvottelukunta arvioi älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymä SMACCin toimintaa huhtikuussa 2018. Neuvottelukunnan arvion mukaan SMACCilla on erinomaiset edellytykset vaikuttaa vahvasti suomalaisen teollisuuden avainaloihin.

SMACC-teemat toimivat tieteellisen tutkimuksen pohjana.

SMACC
TUTKIMUSHANKKEET
Tutkimushankkeet

SMACC tarjoaa Suomen korkeatasoisinta älykkäiden koneiden ja valmistuksen tutkimusosaamista. Ekosysteemin keskeisinä tutkimustoimijoina ovat Tampereen yliopisto ja VTT.  

"Luodaan seuraavan sukupolven digitaalisien prosessien sekä ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen menetelmiä ja malleja"

SMACC vahvistaa valmistavan teollisuuden ekosysteemin kehittymistä ja toteuttaa joustavasti tutkimukseen pohjautuvia kehityshankkeita yhden luukun periaatteella. Yritysten tarpeista nostetaan toimialan yhteisiä kehityskohteita, jotka liittyvät SMACCin laajempiin teemoihin.

SMACC-Tutkimusympäristöt

 

SMACC-Tutkimusympäristöt on verkosto, joka toimii muun muassa tieteellisen tutkimuksen tukena. SMACC-Tutkimusympäristöt koostuu yhteensä 23:sta tutkimusympäristöstä. Tutkimus- ja kehitysympäristöt on valittu SMACC-Labsiin siten, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin digitalisoituvaa valmistavaa teollisuutta.

 

Myös SMACC-Labs tutkimusympäristöt nojaavat vahvasti SMACC-teemoihin.

TUTKIMUSYMPÄRISTÖT
bottom of page